Vandringstips

Var får man tälta i Sverige? De här reglerna gäller

bästa lättvikts 2-manna tält för vandring

I Sverige har vi i nästan 100 år haft vår underbara allemansrätt som gör naturen tillgänglig för alla. Den ser till att vi får vandra fritt i naturen, bada i sjöar, plocka bär och svamp. Dessutom så får vi slå upp tält nästan var vi vill, nyckelordet här är nästan. Det finns alltså vissa begränsningar för hur och var man får tälta. Här går vi igenom undantagen och vart man får tälta i Sverige.

De guidande ledorden för allemansrätten är “inte störa, inte förstöra” och i stor utsträckning så kan du utgå ifrån det här. Allemansrätten finns visserligen inkluderad i grundlagen men trots det så är det inte en hårt definierad lag. Det finns riktlinjer men i vissa fall kommer du att behöva göra en egen bedömning. Kort sammanfattat så gäller detta:

  • Du får tälta 1-2 dygn på samma plats
  • Ni får resa 2-3 tält
  • Lämna inget skräp
  • Håll avstånd till hus
  • Tälta aldrig på någons tomt
  • Beträd inte odlad mark
  • Specifika regler gäller för nationalparker och naturreservat

Som du ser så är alltså inte avståndet du bör hålla till bostadshus preciserat och även reglerna för antalet tält och dygn ligger i ett spann. Det gäller att ha lite sunt förnuft och visa respekt.

Reglerna för att tälta 

Förutsatt att du inte befinner dig på ett skyddat område med specifika regler så har du rätt att slå upp ditt tält i 1-2 nätter på någon annans mark. Storleken på gruppen som ska tälta är också begränsad och ni får max resa 2-3 normalstora tält. Du ska lämna tältplatsen som du hittade den, vilket naturligtvis innebär att du tar med dig allt skräp.

Tältet ska heller inte resas nära hus och att tälta på någons tomt är aldrig okej. Inget exakt avstånd är definierat, du får helt enkelt se till att inte störa personerna som bor där. Om ni är en större grupp, vill stanna fler nätter eller är osäkra på om avståndet till bostadshusen är tillräckligt så fråga! Prata med markägaren, är ägaren okej med att ni reser fler tält eller stannar några extra nätter så är det heller inga problem att göra så.

Tänk på att begränsningarna inte bara gäller för markägarens skull, de är också där för att skydda naturen. Slår en stor grupp upp tält och stannar där under en längre tid så riskerar marken att bli söndertrampad. För många växter tar väldigt lång tid att återhämta sig och det är inte som en gräsmatta som växer upp igen efter några månader. Det är inte heller särskilt trevligt när alla uträttar sina behov på ett litet område.

Vart får man tälta? – Skyddade områden

Respektera odlad mark

Till att börja med så måste du ta hänsyn till odlade områden. Du får varken gå eller cykla över odlad mark, så naturligtvis är det inte heller tillåtet att tälta där. Grödorna skulle bli förstörda så det är enkelt att förstå varför.

Får man tälta i nationalparker & naturreservat

Både nationalparker och naturreservat är skyddade områden av en anledning. Naturen är både unik och ömtålig, därför får du bara resa ditt tält på angivna områden. Planerar du att tälta i en nationalpark eller ett naturreservat så behöver du också kolla upp om det faktiskt finns ett tältområde. Några saknar det här och då råder tältförbud i hela området. När det kommer till nationalparker så är det väldigt enkelt att kolla upp. Gå till sverigesnationalparker.se och välj nationalparken du planerar att besöka. Där kommer du sen hitta reglerna som gäller för respektive park.

Får man tälta i friluftsområden & rastplatser

Rastplatser sköts av Trafikverket så det är deras regler som gäller. Du får stanna på en rastplats i 24 timmar, det här gäller för bilar så väl som tält. När du tältar på en rastplats behöver du också ta hänsyn och se till så att andra personer kan använda sig av den. Friluftsområden har även de regler som förbjuder tältning ibland, det här bestäms av kommunerna och är något man får undersöka i förväg.

Vid det här laget bör du ha ganska bra koll på vad som gäller och var du får tälta. Överlag är det inte särskilt komplicerat och det mesta går att koppla till ledorden ”stör inte, förstör inte”. Det handlar helt enkelt om att respektera både natur och människor. Allt som återstår är att skaffa ett bra vandringstält och ge sig ut på lederna för att njuta av naturen.

About the author

Melker Wångdahl

Melker är en erfaren vandrare som lägger så mycket tid som möjligt i fjällen och på vandringslederna. Han spenderar stora delar av året på resande fot och har tagit sig upp på bergstoppar över hela Europa. Resandet och friluftsintresset har funnits med under hela hans liv och 2019 startade han upp Oddhikers för att dela med sig av sina erfarenheter.

Melker älskar att optimera sin vandringsutrustning och gräver alltid djupt för att hitta de bästa prylarna. Han gillar att planera nya utmanande vandringar och testat sig själv på fysiskt krävande toppbestigningar.